ZA parkovaciu politiku

Ďakujeme!

ĎAKUJEME, sleduj schvaľovanie návrhu alebo príď osobne podporiť parkovaciu politiku 27. júna 2019 o 9:00 na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. My tam budeme.

Znepokojené matky
Jún 2019